X
St. Thomas' College of Engineering & Technology
Kolkata, West Bengal
All Programmes (B.Tech in CSE, EE, ECE & IT) are NBA Accredited.
College Toppers
Year 2017

DEPARTMENT NAME DGPA REMARKS
CSE NICOLE BELINDA DILLEN 9.46    
ECE ROSHAN KUMAR JHA 9.46    
EE SOHAN MAHALANOBISH 9.61    
IT EMILY MUKHERJEE 9.17    
 

Year 2016

DEPARTMENT NAME DGPA REMARKS
CSE SMRITIKANA MAITY 9.42    
ECE SHREYASI BANDYOPADHYAY 9.46    
EE SOURAV KUNDU 9.14    
IT NEHA RANI 9.07    
 

Year 2015

DEPARTMENT NAME DGPA REMARKS
CSE UPASANA MUKHERJEE 9.29    
ECE PAYEL RUDRA 9.44    
EE SABARNYA CHAUDHURI 9.26    
IT SK SAJID HASSAN 8.85    


Year 2014

DEPARTMENT NAME DGPA REMARKS
CSE ARKO ADHYA 9.37    
ECE POULAMI LAHIRI 9.19    
EE DEBRAJ RAY 9.15    
IT PRAMIT KUNDU 8.90    


Year 2013

DEPARTMENT NAME DGPA REMARKS
CSE DEBANGANA SARKAR 9.38    
ECE SHRUTI DALMIYA 9.22    
EE CHAYAN KUMAR BASAK 9.21    
IT BUSHRA ANWAR 9.08    


Year 2012

DEPARTMENT NAME DGPA REMARKS
CSE BARNALI DAS 9.49    
ECE ARPAN DHAR 9.23    
EE ANUSNA CHAKRABORTY 8.98    
IT UJJAL PAUL 8.84    


Year 2011

DEPARTMENT NAME DGPA REMARKS
CSE SUCHANDRA PAUL 9.43 Uni Rank 1
ECE SANDIPAN KUMAR DEY 9.36    
EE AMIT SINGH 9.24    
IT RUPARNA ROY CHOUDHURY 9.02 Uni Rank 2


Year 2010

DEPARTMENT NAME DGPA REMARKS
CSE SAMPITA MANDAL 9.36 Uni Rank 3
ECE SANANDA BHOWMIK 9.15    
EE SUTIRTHA GHOSH 9.13    
IT RAJASHREE DHUA 9.13